Jag hjälper dig med ditt företag.

Ta reda på hur

Jag hjälper dig med ditt företag.

Ta reda på hur

Catharina Törngren

Jag har över 30 års erfarenhet från ledande chefsbefattningar i olika typer av företag. Jag arbetar utifrån ett effektivitetsperspektiv och har en förmåga att vända röda siffror till vinst, genom att göra det som krävs. Jag har egen praktisk erfarenhet av att starta upp verksamheter och företag.

Pågående uppdrag

Rebnis Hotel Systems AB

VD med fokus på att utveckla företaget till att bli vinstgivande och ledande inom boknings- och kassasystem.

Tidigare uppdrag

Reaxcer AB

Tf VD i uppdrag att skapa ekonomisk stabilitet och förutsättningar att kunna genomföra planerade satsningar.

Vice VD på Office Document och Officebutiken

Det här kan jag göra för dig

Några av de tjänster jag erbjuder


Ledarskapsstöd

Behöver ni stöd på ledande befattning vid omorganisation, nyrekrytering, nedskärning eller längre ledighet/frånvaro? Jag sätter mig snabbt in i rollen tack vare många års erfarenhet i olika branscher och positioner.

Resursöversyn

Min erfarenhet har givit mig rutin att snabbt se hur ett företags resurser kan användas på bästa sätt. Oavsett om det gäller personal, lokaler eller materiella resurser ger det högre kvalitet och bättre lönsamhet om de används på rätt sätt.

Organisationsutveckling

Jag hjälper er att skapa en kvalitetssäkrad organisation, som kan utvecklas. Jag säkerställer att ni har rätt kompetens och att ni gör rätt saker till rätt pris och att ni har en tydlig organisation som stämmer väl överens med era visioner och mål.

Objektiva beslutsunderlag

Som extern, oberoende part går jag igenom organisationens olika delar för att göra objektiva bedömningar och kartlägga nuläget för att rekommendera vilka nödvändiga beslut som behöver fattas. Ni får både stöd och guidning i era beslut.

Användbar avlastning

Som chef med relationer till kollegorna kan det vara svårt att objektivt se över personalstyrkan, skapa ett ledningssystem för att tydliggöra verksamheten eller granska organisationens effektivitet i förhållande till lönsamhet.

Långsiktig utveckling

Jag jobbar med er verksamhets långsiktiga utveckling. Den inledande fasen i mina uppdrag är ofta intensiv, för att jag ska få en helhetssyn på verksamhetens olika delar. Därefter tar vi tillsammans ett beslut om uppdragets upplägg och längd.

Få koll på din verksamhet.

Ta kontakt med mig

Referenser

Klicka på ett citat för att se hela texten


"Catharina är tydlig, rak, ärlig och målinriktad"

Under ett år med Catharinas ledning har Office Document och Officebutiken gjort organisationsförändringar där personal och ledning verkligen uppskattar Catharinas engagemang och kompetens. Catharina är tydlig, rak, ärlig och målinriktad. Kan varmt rekommendera Catharina Törngren och hennes tjänster/kompetens.

- Jerry Moe, VD Office Document i Östersund AB och Officebutiken i Östersund AB

"Strukturerat och mycket välplanerat arbetssätt"

Catharina var anställd som tf VD hos Reaxcer under drygt ett och ett halvt år. Hon hade själv ansvaret för att säkra den löpande verksamheten samt organisera personal, ekonomi med mera inför framtiden. Arbetet krävde ett strukturerat och mycket välplanerat arbetssätt vilket Catharina besitter till fullo.

- Bosse Ottosson, Reaxcer

"Har en förmåga att få saker och ting utförda"

Catharina är tydlig och ärlig. Hon vågar fatta nödvändiga beslut, även om de kan upplevas som obehagliga. Hon är initiativrik och har en förmåga att få saker och ting utförda. Catharina är en stark ledare som står upp för sin personal när det behövs.

- Roger Jönsson, Reaxcer

"Snabbt uppe i en omsättning som gav positiva resultat"

Catharina startade upp Mellansvenska Städ AB i östersund. Jag anställdes som arbetsledare och fick vara delaktig från start. Tack vare Catharinas kompetens och erfarenhet var vi snabbt uppe i en omsättning som gav positiva resultat. Catharina såg till att jag fick den kunskap som krävdes för att först bli arbetsledare och senare driftledare med ansvar för östersund och Sundsvall. Tack vare henne har vi nu den kompetens och de medel som gjort att vi är ett av de mest lönsamma distrikten av MSSABs totalt 11.

- Anders Bergdahl, driftledare Mellansvenska Städ AB

"Samtal om lönesättning som drivkraft i företaget"

Catharina Törngren inbjöds som föredragshållare vid Svenskt Näringslivs Framtidsmöte i Stockholm. Catharinas uppdrag var att i två seminarier berätta om hur hon i sin ledarroll arbetade med företagets lönesättning för att öka omsättningen och sporra och stärka personalens fokus på att ge kunderna god service och andra mervärden. Deltagare i seminarierna var företagare från olika branscher och hela landet. Catharina svarade också på företagarnas frågor i ett avslutande samtal om lönesättning som drivkraft i företaget. Catharina gjorde ett utmärkt framförande, fick en rad frågor och fick mycket bra utvärdering.

- Lisbeth Godin, regionchef Svenskt Näringsliv

"Tydlighet med konkreta arbetsbeskrivningar"

Företaget har genomgått en omfattande organisationsförändring under Catharinas ledning. Ledningssystem och arbetsprocesser är tydliga och våra medarbetare har fått konkreta arbetsbeskrivningar. Catharina är en resultatinriktad person med stor energi. Hon har arbetat hårt för att nå uppsatta mål. Catharinas kompetens inom arbetsrätt, arbetsmiljö, miljö- och kvalitetsledning har varit mycket värdefull.

- Pär Johansson, delägare MERi AB

"Driven, kreativ ledargestalt som är öppen, ärlig och lyhörd"

Catharina är en driven, kreativ ledargestalt som är öppen, ärlig och lyhörd. Hon ger rak och tydlig information och drar sig inte för att lösa problem i grupp eller med enskild individ. Att ha Catharina som sin ledare innebär utvecklingsmöjligheter och uppskattning, hon får en att känna ansvar för sitt arbete. Hon ställer krav på sina medarbetare.

- Natalie Ericsson, f.d. anställd

Postadress

Vråkvägen 9
831 66 Östersund

Följ mig på sociala medier